C C C C A+ A A- X

Съдебни такси

Т А Р И Ф А
за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

Т А Р И Ф А № 1
към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието


Съдебни дела, освободени от такси и разноски са:

· Наказателните дела от общ характер;

· Административни наказателни дела и частни наказателни дела по чл.243 НК;

· Делата с трудовоправен характер;

· Искове за издръжка;

· Искове, заведени от прокурор; искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има влязла в сила присъда;

· Назначените от съда особени представители на страна, чийто адрес не е известен;

· По искове на държавата и държавните учреждения, БЧК и общините, освен по искове за частни общински вземания и права върху вещи – частна общинска собственост;

· По дела, заведени от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят

По изброените по-горе съдебни дела, разноските се заплащат от сумите, предвидени по бюджета на Окръжен съд – Сливен, съгласно чл.83, ал.3 от ГПК.

За освобождаване от такси и разноски по делото е необходимо да се подаде молба до административния ръководител на Окръжен съд - Сливен; декларация за семейно и имотно състояние и доказателства за здравословното състояние на лицето.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация